FANDOM


Logo TS
Shinkansen E6 Icon Shop Electric
Statistics
Shinkansen E6
Type Icon Shop Electric (Electric)
Power 14 Icon Power
Tax 81 U-235
Dispatch XP 60 XP
Set Shinkansen E6 (Set)
OCU Not required
Purchasing Information
Shop Info: Gold Shop Info: Gems
Cost N/A Cost 355 Gems
Buy XP Buy XP 163,200 XP
Level Level 146
Limit Limit 1
Offer Information
Offer Type Offer Date Cost Buy XP Level Restrictions
Icon Shop VO Vintage 25 Jul 2012 300 Gems 16,000 XP 50 Limit 1
Other Information
Added to the Shop with the 1 May 2014 Game Update.